Emigreren naar Noorwegen

NIEUWE SITE NORSK.NL

De informatie van deze site is of wordt verhuisd naar norsk.nl, een onderdeel van Placement Noorwegen. Deze site vervangt de site van Placement. Voor de trouwe bezoeker zal het ongetwijfeld flink wennen zijn aan de compleet nieuwe opzet. We hopen dat u na verloop van tijd uw weg weer weet te vinden.

Een deel van de verouderde informatie is verwijderd. Ook hebben we besloten de ervarings- en emigratieverhalen te verwijderen, omdat deze een "beperkte houdbaarheid" hebben. In sommige gevallen waren de geïnterviewde Nederlanders verhuisd naar een andere plaats in Noorwegen og zelfs geremigreerd naar Nederland.

Trefpunt Noorwegen is ook verwijderd. Dit omdat er steeds minder gebruik van werd gemaakt en omdat er ook veel verouderde items op stonden. Door de komst van sociale media zijn er nu ook andere kanalen om informatie uit te wisselen.

De sites over wonen en werken in Zweden en Denemarken zijn komen te vervallen. We moeten prioriteiten stellen en gaan ons concentreren op Noorwegen.

In de zomermaanden van 2015 zullen we de nieuwe site verder actualiseren.

Gert Rietman en Janet Roelofs